Stosowanie

Obornik zwierzęcy, a zwłaszcza bydlęcy, uznawany jest powszechnie w rolnictwie ekologicznym za najlepszy i niezwykle skuteczny nawóz naturalny. podstawowym składnikiem tego nawozu jest pozyskiwany z hodowli zagrodowych obornik bydlęcy, który zachowuje swoje naturalne właściwości dzięki unikalnemu procesowi przetwórczemu.

Powstały w formie granulatu produkt jest łatwo rozpuszczalny, całkowicie ekologiczny i w 100% bezpieczny dla roślin. zawiera wiele cennych substancji niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i wegetacji roślin, takich jak związki wapnia, azotu, potasu, fosforu, kwasy huminowe, makro i mikroelementy.

Stosowanie naszego obornika ma dobroczynny wpływ na użyźnienie i odkwaszenie gleby, chroniąc ją przed erozją i zwiększając zawartość próchnicy. powoduje wzrost aktywności biologicznej i powstanie właściwej mikroflory gleby, przez co poprawia jej właściwości fizykochemiczne.

Obornik bydlęcy- Oborvit - instrukcja

Zakres stosowania

„OBORVIT” stosuje się na wszystkie rodzaje gleb do nawożenia roślin warzywnych i sadowniczych, a także roślin ozdobnych (rabatowych) i trawników. Przeznaczony jest także jako komponent do produkcji substratów przeznaczonych do uprawy pojemnikowej (rośliny doniczkowe i balkonowo-tarasowe). Szczególnie polecany jest do stosowania na glebach o małej zawartości próchnicy. „OBORVIT” należy rozrzucić i przykopać do 20 cm na glebach lekkich lub do 15 cm na glebach zwięzłych i ciężkich.

Dawka, sposób i termin stosowania

Warzywa

„OBORVIT” stosować na wiosnę na glebach lekkich ,ubogich, piaszczystych – do 2,5 l/m², na glebach ciężkich, iłach, glinach – do 1,5 l/m²  łącznie do dwóch razy w roku; jesienią - stosowanie zalecane dla przygotowania gleby

 • można stosować gniazdowo do upraw warzyw wieloletnich, oraz drzew owocowych i krzewów ozdobnych

Rośliny ozdobne (rabatowe)

wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy rozsypać „OBORVIT” w dawce 2 l/m2, a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok.15 cm, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych.

Trawniki

wiosną lub późnym latem na glebę przeznaczoną do założenia trawnika rozłożyć 2 l/m2 nawozu „OBORVIT”, wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarką lub innymi narzędziami, wyrównać i siać trawę.

Podłoża ogrodnicze

celem wzbogacenia podłoża należy wymieszać 1 część nawozu z 2 częściami podłoża.

Drzewa i krzewy ozdobne

przy sadzeniu i przesadzaniu roślin wymieszać „OBORVIT” z ziemią pochodzącą z dołka w proporcji 1 część nawozu na 2 części ziemi.

 

Nie stosować nawozu „OBORVIT” na terenach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu.

Nie należy stosować nawozu na łąkach i pastwiskach.

Nie przewiduje się stosowania nawozu łącznie ze środkami ochrony roślin.

Przechowywanie

 • luzem w pryzmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym, w miejscu zabezpieczonym przed przemywaniem wodami opadowymi i zalewowymi;
 • w opakowaniach detalicznych (workach) w suchym i zacienionym miejscu
 • przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Środki ostrożności

 • przy pracy z nawozem należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny,
 • w razie kontaktu nawozu z uszkodzoną tkanką ciała należy ranę obficie przemyć wodą i zastosować podstawowe środki opatrunkowe, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem
 • w przypadku dostania się nawozu do oczu przemyć je czystą wodą
 • w przypadku połknięcia należy skontaktować się z lekarzem


Obornik koński-Oborvit Plus - instrukcja

Zakres stosowania

„OBORVIT PLUS może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb do nawożenia warzyw i owoców, a także roślin ozdobnych (rabatowych) i trawników oraz jako komponent do produkcji substratów przeznaczonych do uprawy pojemnikowej (rośliny doniczkowe i balkonowo - tarasowe). Szczególnie polecany jest do stosowania na glebach kwaśnych, o niskiej zawartości próchnicy. „OBORVIT PLUS” należy rozrzucić i przekopać na głębokość 20 cm na glebach lekkich lub 15 cm na glebach ciężkich.

 

Dawka, sposób i termin stosowania

Warzywa

„OBORVIT PLUS” stosować na wiosnę na glebach lekkich, ubogich, piaszczystych – do 2,0 l/m², na glebach ciężkich, iłach, glinach – do 1,0 l/m² łącznie do 2 razy w roku; jesienią - stosowanie szczególnie zalecane dla przygotowania gleby

 • można stosować gniazdowo do upraw warzyw wieloletnich oraz krzewów ozdobnych

Rośliny ozdobne (rabatowe)

wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy rozrzucić nawóz „OBORVIT PLUS” w dawce 1,5 l/m2,a następnie przykryć na głębokość ok.15 cm, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych.

Trawniki

wiosną lub późnym latem na glebę przeznaczoną do założenia trawnika rozłożyć 1,5 l/m2nawozu „OBORVIT PLUS”, wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarką lub innym narzędziem, a następnie wyrównać i zasiać trawę.

Drzewa owocowe i krzewy ozdobne

przy sadzeniu i przesadzaniu roślin wymieszać nawóz z ziemią pochodzącą z dołka w proporcji: 1 część nawozu na
3 części ziemi dla drzew ziarnkowych (jabłoń i grusza) i roślin jagodowych (z wyjątkiem borówki wysokiej i żurawiny), lub 1 część nawozu na 2 części ziemi dla drzew pestkowych (śliwa, czereśnia, wiśnia, brzoskwinia), leszczyny i orzecha włoskiego.

 

Nie stosować na terenach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu.

Nie należy stosować nawozu na łąkach i pastwiskach.

Nie przewiduje się stosowania nawozu łącznie ze środkami ochrony roślin.

 

Przechowywanie

 • luzem w pryzmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym; zabezpieczonym przed przemywaniem wodami opadowymi i zalewowymi;

 • w opakowaniach detalicznych (workach) w suchym i zacienionym miejscu

 • przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

 

Środki ostrożności

 • przy pracy ze środkiem należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny jak przy pracy z nawozami organicznymi;

 • w razie kontaktu nawozu z uszkodzoną tkanką ciała należy ranę obficie przemyć wodą i zastosować podstawowe środki opatrunkowe, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem

 • w przypadku dostania się nawozu do oczu przemyć je czystą wodą

 • w przypadku połknięcia nawozu należy skontaktować się z lekarzemTorf wzbogacony- Ecotorfmix - instrukcja

Zakres stosowania

„ECOTORFMIX” stosuje się do nawożenia warzyw, owoców, roślin ozdobnych (rabatowych) i trawników, do poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb oraz jako komponent do produkcji substratów przeznaczonych do uprawy pojemnikowej (rośliny doniczkowe i balkonowo - tarasowe). Szczególnie polecany jest do stosowania na glebach o niskiej zawartości próchnicy.

Dawka, sposób i termin stosowania

 • Warzywa - wiosną lub jesienią, po zakończeniu wegetacji - na przygotowaną glebę należy rozsypać nawóz w ilości 20-25 l/m2, a następnie wymieszać z glebą na głębokość 10-15 cm i wyrównać. Tak przygotowana gleba nadaje się do sadzenia warzyw.

 • Nawóz można stosować gniazdowo – do warzyw wieloletnich.

 • Rośliny ozdobne (rabatowe) – wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy rozsiać nawóz w ilości 15-20 l/m2, wymieszać go z glebą na głębokość ok.15 cm, a następnie powierzchnię dokładnie wyrównać. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych.

 • Trawniki – wiosną lub późnym latem na glebę przeznaczoną do założenia trawnika rozłożyć 20-30 l/m2 nawozu, wymieszać z wierzchnią warstwą gleby z użyciem glebogryzarki lub innego narzędzia, a następnie wyrównać i zasiać trawę.

 • Podłoża ogrodnicze – celem wzbogacenia podłoża należy wymieszać 1 część nawozu z 2 częściami podłoża.

 • Drzewa i krzewy ozdobne – przy sadzeniu i przesadzaniu roślin wymieszać nawóz
  z ziemią pochodzącą z dołka w proporcji 1 część środka na 3-4 części ziemi.

 • Drzewa i krzewy owocowe – przy sadzeniu roślin poprzez wymieszanie nawozu z ziemią
  w proporcji: jedna część objętościowa nawozu na dwie części objętościowe ziemi.

 

Nie stosować na terenach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości
30 cm oraz podczas opadów deszczu.

Nie należy stosować nawozu na łąkach i pastwiskach.

Nie przewiduje się stosowania nawozu „ECOTORFMIX” łącznie ze środkami ochrony roślin.

 

Przechowywanie

 • luzem w pryzmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed przemywaniem wodami opadowymi i zalewowymi, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym;

 • w opakowaniach detalicznych (workach) w suchym i zacienionym miejscu

 • przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

 

Środki ostrożności

 • zalecane stosowanie rękawic ochronnych i przestrzeganie zasad higieny

 • ręce obficie przemyć wodą

 • stosować podstawowe środki opatrunkowe
OBORNIK OWCZY GRANULOWANY OVIS PLUS


Dawki, sposób i termin stosowania

Rośliny sadownicze

 • Przed sadzeniem roślin: nawóz równomiernie rozsypać na powierzchnię gleby w dawce do 30 kg/100m², a następnie wymieszać do głębokości ok. 15 cm. Nawóz najlepiej zastosować pod przedplon lub około 2 tygodnie przed sadzeniem roślin. W przypadku użycia nawozu bezpośrednio przed sadzeniem, rośliny należy obficie podlać.
 • W istniejącym sadzie/plantacji/ogrodzie: nawóz rozsypać wokół roślin (w obrębie koron drzew/krzewów), wczesną wiosną (przed ruszeniem wegetacji), w dawce 100 g/m2.

Rośliny warzywne

Rozprowadzić równomiernie nawóz na powierzchni gleby (oczyszczonej z chwastów) i wymieszać przy pomocy narzędzi uprawowych. Nawożenie zaleca się przeprowadzać wczesna wiosną. Może być stosowany także w okresie lata i jesieni przed uprawą roślin poplonowych. W uprawach warzywnych, polowych stosować 10-20 kg/100 m2, pod osłonami dawkę nawozu można zwiększyć do ok. 15-25 kg/100m². Podlać wodą w miarę potrzeby. Nawóz można stosować rzędowo, m.in. w uprawie ogórków, szparagi lub gniazdowo - przy uprawach warzyw wieloletnich zachowując wielkość dawek w przeliczeniu na powierzchnię. Unikać uprawy warzyw korzeniowych (marchew, buraki) bezpośrednio na oborniku.

Rośliny ozdobne

Rośliny ozdobne

Wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy rozsypać nawóz w dawce 1-2 kg/10 m2, a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok.15 cm, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych.

Drzewa i krzewy ozdobne

 • Przed sadzeniem na wcześniej przygotowaną glebę należy rozsypać nawóz w dawce 1,5-2,0 kg na 10m2 a następnie wymieszać na głębokość 10-15 cm. W tak przygotowaną glebę sadzić drzewa/ krzewy po czym obficie podlewać.
 • Przy sadzeniu i przesadzaniu roślin można wymieszać nawóz z ziemią pochodzącą z dołka w dawce 8-12 g na 1 litr gleby.
 • Wczesną wiosną (przed ruszeniem wegetacji), rozrzucić nawóz wokół drzew/krzewów w dawce 40- 50 g/m2, następnie podlać.

Podłoża ogrodnicze

Należy dokładnie wymieszać nawóz z glebą lub innym podłożem w dawce 5-10 g na 1 litr gleby/podłoża. Tak przygotowane podłoże wsypać do doniczki lub skrzynki balkonowej i sadzić rośliny doniczkowe i balkonowe.

Trawniki

Wiosną lub późnym latem na glebę przeznaczoną do założenia trawnika rozłożyć równomiernie na powierzchni 10-20 kg/100m² nawozu, wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarką lub innymi narzędziami, wyrównać i siać trawę.

Uwagi:

 • Nawóz najlepiej stosować podczas pogody bezwietrznej i pochmurnej
 • nie stosować na pastwiskach
 • zabrania się stosowania nawozu na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu
 • stosować od 1 marca do 30 listopada
 • nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin.

Przechowywanie:

 • luzem w pryzmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed przemywaniem wodami opadowymi i zalewowymi
 • w opakowaniach detalicznych (workach) w suchym i zacienionym miejscu
 • przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Środki ostrożności:

 • przy pracy ze środkiem należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny jak przy pracy z nawozami organicznymi
 • w razie kontaktu środka z uszkodzoną tkanką ciała należy ranę obficie przemyć wodą i zastosować podstawowe środki opatrunkowe, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem
 • w przypadku dostania się środka do oczu przemyć je czystą wodą
 • w przypadku połknięcia należy skontaktować się z lekarzem
 • nie stosować na pastwiskach, na terenach zalanych oraz pokrytych lodem i śniegiem.